12 גולפיות הנשים החמות ביותר ב- 2021

12 גולפיות הנשים החמות ביותר ב- 2021

קרא על הנשים החמות ביותר של גולף ברחבי העולם החל משנת 2021, כולל נלי קורדה ונשים חמות רבות אחרות שמשחקות גולף למחייתם.