שווי נקי של טוטו וולף: השקעות והכנסה

שווי נקי של טוטו וולף: השקעות והכנסה

למשקיע אוסטרי ובכיר ספורט מוטורי טוטו וולף, שווי נקי מוערך של 540 מיליון דולר נכון ל-2022.